Ханан илтгэл

“Бэлчээр сэргэж байна”

Голын эрэг татмын
нөхөн сэргээлт

Хураангуй
Архангай аймгийн Ихтамир сумын нутгаар урсах хойд Тамир голын эргийн дагуух бургас улиасан ой байнгын малын бэлчээрлэлтийн нөлөөгөөр эрчимтэй доройтож модны титмийн бүрхэц бууран, зарим хэсэгтээ модгүй болж байгалийн аясаар сэргэн ургалт явагдах боломж маш хягаарлагдмал болсон байна. Голын эргийн дагуух бургас улиасан ой нь эргийг тогтвортой барьж байх үүрэгтэй тогтворжуулагч модлог ургамлууд бөгөөд, тэдгээрийн сэргэн ургалт муу, малын бэлчээрлэлтээр хязгаарлагдсан байв.

Гишүүд

Т.Байгал-Амар (ХААИС, Агроэкологийн сургууль, Экологийн тэнхимийн эрхлэгч)
Б.Шүрэнцэцэг,
С.Цогт,
М.Хишигжаргал

Түлхүүр үг
эрэг, татам, экосистем, эвдрэлийг бууруулах, хурдсыг тогтоох
Дуудаж байна...