Монголын Хадгаламж зээлийн хоршоодын Анхдугаар цахим форум - 2021.09.09

“Дэлхийн жишиг хоршооны хөгжлийг нутагшуулах”

Нээлт
13:00-13:30
Оролцогчдын нэвтрүүлэх - Цахим -Форумд оролцох дүрэм танилцуулах

Б.Амаржаргал, О.Номин

13:30-13:35
Хөтөлбөр танилцуулах

МХЗХҮХолбооны гүйцэтгэх захирал Б.Амаржаргал

13:35-13:45
НЭЭЛТ-"Талархал"

МХЗХҮХолбооны тэргүүн Ц.Оюунцэцэг

13:45-13:50
Мэндчилгээ

МХҮНХолбооны тэргүүн Д.Тогтохсүрэн

Нөхцөл байдал, асуудал, ирээдүй
13:50-14:10
Монголын хоршоодын өнөөгийн байдал

МХҮНХолбооны дэд тэргүүн Ц.Алтантуяа

14:10-14:40
ХЗХоршооны салбарын хөгжил ба өнөөгийн байдал, тулгамдаж буй асуудал

МХЗХҮХолбооны тэргүүн Ц.Оюунцэцэг

14:40-15:10
ХЗХоршооны салбарын хууль эрх зүйн зохицуулалтын тухай болон цаашид хэрэгжүүлэх бодлогууд

СЗХорооны ХЗХ-ны газрын дарга Д.Алтантуул

Завсарлага
15:10-15:25
Завсарлага

Санал зөвлөмж, хэлэлцүүлэг
15:25-15:45
Орон нутгийн хоршоодоор дамжуулан байгаль экологийн тэнцвэрт байдлыг хамгаалах үйлсэд иргэдийг татан оролцуулах нь

МБАНХ зөвлөх Н.Баасанхүү, Г.Тэлмэн

15:45-16:05
Орон нутгийн хоршоодоор дамжуулан байгаль экологийн тэнцвэрт байдлыг хамгаалах үйлсэд иргэдийг татан оролцуулах нь

ДБХС, "БОБИ" төслийн бизнесийн зөвлөх Э.Золбаяр

16:05-17:05
Хэлэлцүүлэг

МХЗХҮХолбооны ТЗ-ын гишүүн У.Болормаа

Хаалт
17:05-17:15
ФОРУМ-аас гаргасан санал, уриалга, шийдлүүдийг нэгтэн танилцуулах

МХЗХҮХолбооны тэргүүн Ц.Оюунцэцэг

17:15-17:25
ФОТО

Илтгэгчид

МХЗХҮХолбооны гүйцэтгэх захирал
МХЗХҮХолбооны тэргүүн
МХҮНХолбооны тэргүүн
МХҮНХолбооны дэд тэргүүн
СЗХорооны ХЗХ-ны газрын дарга
ДБХС, "БОБИ" төслийн бизнесийн зөвлөх
Дуудаж байна...