Та доорх холбоосоор хурлын илтгэлүүд татаж авах боломжтой.
Хөтөлбөр
Бэлчээрийн үндэсний IV форум
- 2021.09.09

Сэдэв: “Хариуцлагатай Нүүдэлчид” Тал хээрийн бэлчээр нутгийн экосистемийн тэнцвэрт, нэгдмэл байдлыг хамгаалахын төлөө ажиллаж байна.

Модератор: Монголын бэлчээр ашиглагчдын нэгдсэн холбооны гүйцэтгэх захирал Н.Ганхуяг

Нээлт
09:00-09:05
Нээлт урлагийн үзүүлбэр

“Улаанбаатар” драм хөгжмийн хамтлаг

09:05-09:10
Бэлчээрийн зүй зохистой ашиглалт тал хээр нутгийн экосистемийн үйлчилгээний тэнцвэрт байдлыг хамгаалахад гүйцэтгэх үүрэг.

Видео танилцуулга:
Монголын бэлчээр ашиглагчдын нэгдсэн холбоо Ногоон алт Малын эрүүл мэндийн төсөл
Монголын Үндэсний Телевиз
Эдүкэйтэд МН

09:10-09:25
Нээлтийн үг

УИХ-ын гишүүн Г.Тэмүүлэн
ХААИС-ийн Дэд Захирал Д.Гантулга
Олон улсын бэлчээрийн конгрессийн ерөнхийлөгч, доктор Дана Келли

Үндсэн илтгэлүүд
09:25-10:10
Малчдын дундын ашиглалтын бэлчээр нутгийг зүй зохистой, хариуцлагатай ашиглах арга замыг хэрэгжүүлсэн тухай: “Нийтийн өмчийн эмгэнэл”-ийн үр дагаврыг даван туулах нь

Швейцарын хөгжлийн агентлагийн Ногоон алт Малын эрүүл мэнд төслийн зохицуулагч доктор Ц.Энх-Амгалан
Монголын Бэлчээр ашиглагчдын нэгдсэн холбооны гүйцэтгэх захирал Н.Ганхуяг

Бэлчээрийн төлөв байдал, ашиглалтын нөлөөг үнэлэх фотомониторингийн системийг бэхжүүлсэн нь: “Үр дүн, сургамж, тогтвортой байдал”

Газар зохион байгуулалт, геодези зураг зүйн газрын мэргэжилтэн Б.Дөл
Газар зохион байгуулалт, геодези зураг зүйн газрын зөвлөх У.Будбаатар
Швейцарын хөгжлийн агентлагийн Ногоон алт Малын эрүүл мэнд төслийн бэлчээрийн мэргэжилтэн доктор Д.Булгамаа

Өөрчлөгдөж буй дэлхийд тал хээрийн бэлчээр нутгийн экосистемийн тэнцвэрт байдлыг хадгалах шинжлэх ухааны арга зам”

АНУ-ын Хөдөө аж ахуйн яамны Хорнадогийн судалгааны төвийн захирал доктор Брандон Бестелмейер

10.10-10.15
Баяд ястны биелгээ

Хамтдаа бүжиглэж сурцгаая.
Увс аймгийн Хөгжимт Драмын Театрын уран бүтээлчид

Асуулт, Хариулт
10:15-10:45
Асуулт, Хариулт

Модератор

Хариуцлагатай нүүдэлчин
10:45-12.00
“Хариуцлагатай нүүдэлчин” стандарт, цахим мөшгих систем - бэлчээрийн экосистемийн нэгдмэл тэнцвэрт байдлыг хадгалахад хэрхэн хувь нэмэр оруулж байгаа сайн туршлагууд

Хүнс Хөдөө Аж Ахуй Хөнгөн Үйлдвэрийн Яам Монголын бэлчээр ашиглагчдын нэгдсэн холбоо Ногоон алт Малын эрүүл мэнд төсөл

1) Ханган нийлүүлэх үйлчилгээ
2) Зохицуулах үйлчилгээ:
Завсарлага- “Баяд ястны биелгээ” хамтдаа бүжиглэж сурцгаая

Увс аймгийн Хөгжимт Драмын Театрын уран бүтээлчид

3) Дэмжих үйлчилгээ:
4) Соёлын үйлчилгээ
12.00-13.00
Үдийн цайны завсарлага
Салбар хуралдаанууд
Малчдын Хадгаламж зээлийн хоршоодын хөгжил: “Дэлхийн жишиг хоршоо байгуулах нь”
13:00-16.00
Ханын илтгэлүүд: Судлаачид, оюутнууд 2020/2021 онуудад хийсэн судалгааны үр дүнгээсээ танилцуулах

Хөдөө аж ахуйн их сургууль
Монгол улсын их сургууль
Монголын бэлчээр ашиглагчдын нэгдсэн холбоо
Ногоон алт Малын эрүүл мэнд төсөл

Малчид, оюутнууд залуу судлаачдын дунд явуулах “Бэлчээрийн ургамал таних” уралдаан
Шагнал гардуулах ёслол
16:00- 16:30
“Монголын тал хээр нутгийн экосистемийн тэнцвэрт байдлыг хадгалахын ач холбогдол” фото, шторк уралдааны болон
“ХӨДӨӨ-Миний нүдээр” гар зургийн уралдааны дүнг танилцуулах, шагнал гардуулах ёслол

Ногоон алт Малын эрүүл мэнд төсөл

Хаалт
16:30-16.40
Урлагийн тоглолт
Швейцарын хөгжлийн агентлагийн “Ногоон алт - Малын эрүүл мэнд” төслийн хаалтын арга хэмжээ (2004-2021) - 2021.09.10

“17 жилийн хамтын ажиллагааны үр дүн, үлдээж буй өвүүд, тогтвортой байдал, хөгжлийн шинэ боломжууд”

Модератор: Монголын үндэсний телевизийн сэтгүүлч Д.Сүхбаатар

Нээлт
10.00-10.05
Нээлтийн урлагийн үзүүлбэр

Монголын “Ху” Хамтлагийн мэндчилгээ

10:05-10:20
Нээлтийн үг

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд З. Мэндсайхан
Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн Г. Тэмүүлэн
Монгол улсад суугаа Швейцарын Элчин Сайд Бернардино Регацони
Швейцарын хамтын ажиллагааны дарга Стефани Бурри

Үр дүн
10:20-10:45
Швейцарын хөгжлийн агентлагийн Ногоон алт Малын эрүүл мэнд төслийн Монголд үлдээж буй өв, үр дүнгүүд:
“17 жилийн туршид Монгол орны бэлчээрийн зүй зохистой ашиглалт, малын эрүүл мэндийн салбар, малчдын хамтын байгууллагуудын хөгжилд оруулсан хувь нэмэр, үлдээж буй өв, тогтвортой байдал, хөгжлийн шинэ зам, боломжууд”

“Ногоон Алт - Малын эрүүл мэнд” төслийн баг

10.45-11.00
Орон нутагт бий болсон сайн туршлага, амжилтын түүхүүд

Талхагдсан бэлчээр хэрхэн сэргэсэн тухай
Дундын бэлчээрээ зүй зохистой, хариуцлагатай ашиглахын төлөө нэгдсэн малчдын хамтын байгууллага: Бэлчээр ашиглагчдын хэсэг ба Бэлчээр ашиглалтын гэрээ
Орон нутагт бэлтгэгдсэн боловсон хүчин, манлайлагчид

11.00-11.05
Цайны завсарлага
“Баяд ястны биелгээ” хамтдаа бүжиглэж сурцгаая

Увс аймгийн Хөгжимт Драмын Театрын уран бүтээлчид

Бэлчээрийн талхагдал бүгдэд хамаатай
11.05-11.15
Бэлчээрийн талхагдал, доройтлын талаар залуучууд юу гэж боддог вэ?

Эдүкэйтэд МН

Швейцарын хөгжлийн агентлагийн Ногоон Алт Малын эрүүл мэнд төслийн үр дүн, сайн туршлагууд
11:15-11:45
  1. Бэлчээрээ оношилж, нөөцөө бодитой тооцдог боллоо.
  2. Монголын бэлчээр ашиглагчдын нэгдсэн холбоо- Нийтийн өмчийн эмгэнэлийг даван туулахын төлөө нэгдсэн малчдын хамтын байгууллага
  3. Малын эрүүл мэндийн цахим мөшгөх тогтолцоо зах зээлийн шинэ боломж нээж байна.
  4. Нүүдлийн мал аж ахуйн тогтвортой үйлдвэрлэлийн “Хариуцлагатай Нүүдэлчин” стандарт, цахим мөшгөх систем
  5. Малын эрүүл мэндийн шинэ хууль, хэрэгжилт, үр дүнгүүд
  6. Малчдын Дундын Сан, Хадгаламж Зээлийн Хоршоодын хөгжил

Монголын Үндэсний Телевиз

Асуулт, Хариулт
11:45-12:00
"Ногоон алт - Малын эрүүл мэнд” төслийн баг
Орон нутагт бий болсон сайн туршлага, амжилтын түүхүүд
12:00-12:20
  1. Малын эрүүл мэнд ба хүнсний аюулгүй байдал
  2. Орон нутаг дахь мэргэжлийн түвшиний мал эмнэлгийн үйлчилгээ
  3. Малчдын эрх ашиг, дуу хоолойг хүргэх иргэний нийгмийн байгууллагууд
  4. Малчдын хадгаламж, хөрөнгө оруулалт
12.20-12.25
Завсарлага- Урлагийн тоглолт

Завхан аймгийн Хөгжим бүжгийн коллежийн оюутан-сурагчид

Талархал
12:25-12:40
Төсөлд хамрагдсан малчид, орон нутгийн мэргэжилтнүүд болон хамтран ажиллагсдаас ирүүлсэн талархал

Монголын Үндэсний Телевиз

Хаалт
12:40-12:50
Урлагийн тоглолт

Монголын Үндэсний Телевиз

12:50-13:00
Хаалтын үг

Швейцарын Хөгжлийн Агентлагийн дэд Дарга Бенуа Мейер-Биш

Хүндэт зочид

УИХ-ын гишүүн
Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд
Швейцарын Холбооны Улсаас Монгол Улсыг хавсран суух Онц бөгөөд бүрэн эрхт Элчин сайд
Швейцарын хамтын ажиллагааны газрын дарга, доктор
Швейцарын хамтын ажиллагааны газрын дэд дарга
ХААИС-ийн дэд захирал
Олон улсын бэлчээрийн конгрессийн ерөнхийлөгч, доктор

Илтгэгчид

Швейцарын хөгжлийн агентлагийн Ногоон алт – Малын эрүүл мэнд төслийн зохицуулагч, доктор
Швейцарын хөгжлийн агентлагийн Ногоон алт – Малын эрүүл мэнд төслийн бэлчээрийн мэргэжилтэн, доктор
АНУ-ын Хөдөө аж ахуйн яамны Хорнадогийн судалгааны төвийн захирал, доктор
Швейцарын хөгжлийн агентлагийн Ногоон алт – Малын эрүүл мэнд төслийн хяналт, үнэлгээний мэргэжилтэн
Швейцарын хөгжлийн агентлагийн Ногоон алт – Малын эрүүл мэнд төслийн малын эрүүл мэндийн мэргэжилтэн
Монголын бэлчээр ашиглагчдын нэгдсэн холбооны Гүйцэтгэх захирал
Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын Суурь судалгаа, мониторингийн хэлтсийн дарга
Швейцарын хөгжлийн агентлагийн Ногоон алт – Малын эрүүл мэнд төслийн санхүү, захиргаа, хоршооны мэргэжилтэн
Монголын бэлчээр ашиглагчдын нэгдсэн холбооны малчдын байгууллагын хөгжлийн ажилтан
Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын зөвлөх
Дуудаж байна...