Гэрэл зургийн уралдаан

Тал нутгийн экосистем,
түүний тэнцвэрт байдал

Монгол орны тал нутгийн олон янзын өнгө төрх, хэв шинж, гайхамшгийг гэрэл зургийн агшинд болон видео дүрсэнд буулгах замаар олон нийтэд байгалийн уран тансаг байдал, гайхамшиг, байгалийн тэнцвэрт байдлын үнэ цэнэ, ач холбогдлыг тодруулах зорилготой

Дуудаж байна...